PSM Podwale

Sylwia Stetkiewicz-Krych

Sylwia Stetkiewicz – Krych – absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu mgr Marii Kokotajło. Ukończyła Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, pod kierunkiem prof. Jerzego Godziszewskiego.

W 2001 r. rozpoczęła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, które ukończyła w 2003r. Jest inicjatorką i organizatorką szeregu koncertów, warsztatów artystycznych oraz audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży. Współpracując z różnymi Instytucjami działa na rzecz upowszechnienia kultury muzycznej.

Od 1992r. prowadzi działalność pedagogiczną:
PSM I st. im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie (1992-94),
OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu,
(1994-2013). Od 2006 jest nauczycielem w PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.

Współpracując z artystami instrumentalistami i wokalistami jako pianistka – kameralistka, brała udział w wielu koncertach umuzykalniających na rzecz środowiska lokalnego, promujących szkolnictwo artystyczne. Wielokrotnie występowała z uczniami na przesłuchaniach i konkursach. Biorąc udział w różnych kursach, konferencjach i warsztatach prowadzonych przez znakomitych Wykładowców, stale doskonali swoje kwalifikacje zawodowe. Poszukując nowych inspiracji czyni ze swojej pracy prawdziwą pasję. Wielokrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora Szkoły. W 2017r. otrzymała Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.