PSM Podwale

Sekcja Wokalna

Sekcja Wokalna specjalizuje się w nauczaniu śpiewu solowego opartego na praktycznej metodzie włoskiego śpiewu bel canto. Uczniowie otrzymują wiedzę muzyczną teoretyczną i praktyczną, przez co mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych w kraju i za granicą, nie tylko na kierunku wokalnym.

Sekcja Wokalna PSM II st. często współpracuje z Wydziałem Wokalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Młodzież ma możliwość występowania na ważnych festiwalach i kursach we Wrocławiu, np. w ramach festiwalu Wratislavia Cantans, a także z licznymi zespołami wokalnymi miasta. Szkoła organizuje też warsztaty wokalne prowadzone przez wybitnych artystów i pedagogów z kraju i zagranicy.

Co dwa lata w Szkole odbywa się Ogólnopolski Konkurs im. Franciszki Platówny, który należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wokalnych dla uczniów szkół muzycznych II st. w Polsce.

Wielu uczniów i absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych oraz podejmuje pracę w teatrach operowych i filharmoniach w kraju i za granicą.

Sekcja wokalna
NAUCZYCIELE

prof. dr hab. Bogdan Makal – Kierownik Sekcji

Śpiew

Dykcja i recytacja

  • Hanna Błachuta

Podstawy gry aktorskiej

  • Anna Nowak

Fortepian dla wokalistów