PSM Podwale

Sekcja Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy

W Sekcji wydzielone są następujące kierunki instrumentalne:

 • skrzypce
 • skrzypce barokowe
 • altówka
 • wiolonczela
 • viola da gamba
 • kontrabas
 • kontrabas jazzowy
 • gitara
 • harfa

Wymienione instrumenty, poza gitarą, należą do rodziny instrumentów smyczkowych, które stanowią największą grupę w orkiestrach symfonicznych, kameralnych i barokowych. Coraz częściej są także spotykane w zespołach rozrywkowych.

Głównym zadaniem pedagogów jest kształcenie młodzieży zgodnie z obowiązującym programem nauczania, który nadaje kierunek rozwiązaniom metodycznym związanym z całym procesem edukacyjnym (wychowaniem moralnym, estetycznym, psychomotorycznym). Rolą pedagogów jest pobudzanie aktywnego i twórczego działania uczniów.

Nauczyciele tworzący Sekcję to wysokiej klasy specjaliści czynnie działający jako instrumentaliści w różnych instytucjach kultury (filharmonia, opera, orkiestry kameralne). Wśród pedagogów są też pracownicy naukowi wrocławskiej Akademii Muzycznej. Dzięki tak dobranej kadrze uczniowie odnoszą sukcesy na konkursach krajowych i międzynarodowych o prestiżowym znaczeniu oraz często kontynuują naukę na wyższych uczelniach muzycznych.

Poza indywidualnymi lekcjami gry na instrumencie w Sekcji istnieją też zajęcia grupowe, do których należą zespoły kameralne i szkolna orkiestra symfoniczna. Realizowane są także projekty pozwalające młodzieży na realizację ambicji artystycznych i ukazanie pełni umiejętności wykonawczych. Uzupełnieniem obowiązkowych zajęć dydaktycznych są warsztaty, kursy i lekcje pokazowe z wybitnymi pedagogami.

NAUCZYCIELE

Marek Politański – Kierownik Sekcji

Skrzypce

Skrzypce barokowe

Altówka

 • Bożena Nawojska

Wiolonczela

 • dr Aldona Markowicz
 • Dorota Kosendiak

Viola da gamba

 • Kazimierz Pyzik

Kontrabas

Kontrabas jazzowy

 • Bartłomiej Chojnacki

Gitara

Harfa