PSM Podwale

Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji

W skład sekcji wchodzą następujące specjalności:

 • instrumenty dęte drewniane: flet poprzeczny, flet podłużny, flet traverso, obój, fagot, klarnet, saksofon, saksofon jazzowy;
 • instrumenty dęte blaszane: trąbka, waltornia, puzon, tuba;
 • instrumenty perkusyjne, perkusja jazzowa.

Naukę we wszystkich specjalnościach można rozpocząć bez przygotowania, czyli każdy, kto pragnie uczyć się gry na jakimkolwiek z wyżej wymienionych instrumentów, nie musi mieć ukończonej szkoły muzycznej I st. Nauka obejmuje przedmioty praktyczne (instrument i pracę z akompaniatorem) oraz przedmioty teoretyczne (informacja na stronie sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych).

Nauka gry na instrumencie jest przedmiotem głównym i odbywa się dwa razy w tygodniu po 45 min. Są to zajęcia indywidualne, podobnie jak praca z akompaniatorem. Nauka gry na wybranym instrumencie trwa przez cały cykl nauki (6 lat).

Działalność sekcji polega m.in. na organizowaniu koncertów klasowych i sekcyjnych, które dają uczniom sekcji możliwość wystąpienia przed publicznością.

Większość wyżej wymienionych instrumentów jest instrumentami orkiestrowymi, dlatego też w ramach sekcji działają: orkiestra symfoniczna, dęta oraz zespoły kameralne. Orkiestry biorą udział w koncertach we Wrocławiu i w międzynarodowych projektach (Comenius) oraz na festiwalach.

Szkoła organizuje liczne konkursy, np. Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych czy Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych.

Uczeń ma możliwość wybrania przedmiotu dodatkowego, którym może być drugi instrument.

NAUCZYCIELE

Krystyna Wojciechowska – Kierownik Sekcji

Flet

 • Krzysztof Domański
 • Anna Szlichta

Flet podłużny

 • dr Tomasz Dobrzański

Flet Traverso

 • Małgorzata Klisowska-Pachołek

Obój

 • Ewelina Słuszniak

Klarnet

 • dr Tomasz Dobrzański
 • Mirosław Watras

Fagot

Saksofon

 • Agnieszka Jutkiewicz
 • Władysław Kosendiak

Saksofon jazzowy

Waltornia

 • dr Adam Wolny

Trąbka

 • dr Piotr Bugaj

Puzon

Tuba

 • Grzegorz Pastuszka

Perkusja

 • Krystyna Wojciechowska
 • Zbigniew Wojciechowski

Perkusja jazzowa

 • Mateusz Maniak