PSM Podwale

Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca – Wiktoria Olszewska (kl. II perkusji)


I zastępca – Bartosz Biegalski (kl. II saksofonu)


II zastępca – Julia Pszon (kl. IV gitary)

Pan Łukasz Bzowski – opiekun Samorządu Uczniowskiego

Kontakt: samorzad@psmpodwale.pl