PSM Podwale

Samorząd uczniowski

Julia Panek – przewodnicząca
Krzysztof Truskowski – zastępca
Arkadiusz Sobków – skarbnik

samorzad@psmpodwale.pl