PSM Podwale

Rada rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców: Krzysztof Facon
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Wojciech Tórz
Skarbnik: Joanna Król
Sekretarz: Justyna Lewicka
Członkowie: Anna Wałowska, Izabela Hayduk-Hawrylak, Andrzej Krych, Sławomir Duda-Klimaszeski, Eugenia Polovnikova

Spotkania Rady Rodziców odbywają się w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 na terenie szkoły.

Poniżej komunikat w sprawie Walnego Zebrania Rodziców:

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 100zł.
Rada Rodziców prosi o dokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego:
Bank PEKAO SA
36 1240 1994 1111 0000 2497 7759
Tytuł wpłaty: Składka na Radę Rodziców – Imię i nazwisko ucznia
Kwota: 100zł

Dla uczniów, którzy opłacą składkę, Rada Rodziców przygotowała niespodziankę 🙂

rada.rodzicow@psmpodwale.pl

Dokumenty:
Sprawozdanie z działalności
Raport finansowy
Regulamin Rady Rodziców
Program wychowawczy