PSM Podwale

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców: Joanna Król
Sekretarz i Zastępca Przewodniczącej: Sławomir Duda-Klimaszewski
Skarbnik i Zastępca Przewodniczącej: Agnieszka Wołodźko-Małecka
Członkowie: Marek Komornicki, Andrzej Krych

Spotkania Rady Rodziców odbywają się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca o godz. 18:00 na terenie szkoły.

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 100zł.
Rada Rodziców prosi o dokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego:
Bank PEKAO SA
36 1240 1994 1111 0000 2497 7759
Tytuł wpłaty: Składka na Radę Rodziców – Imię i nazwisko ucznia
Kwota: 100zł

rada.rodzicow@psmpodwale.pl

Dokumenty:
Sprawozdanie z działalności
Raport finansowy
Regulamin Rady Rodziców
Program wychowawczy 2021/2022