PSM Podwale

Komisja Zdrowotna

Przypominamy i informujemy, że do 4 grudnia 2020 r. nauczyciele i nauczyciele-emeryci mogą składać „Wnioski o pomoc zdrowotną” wraz z wymaganą dokumentacją (w tym zaświadczenie lekarskie ). Złożyć je można w postaci skanu lub zdjęcia na adres: komisja.zdrowotna@psmpodwale.pl lub komplet Więcej…