PSM Podwale

Muzyczny Refektarz Podwala

Muzyczny Refektarz Podwala to powstały z inicjatywy Rady Rodziców naszej Szkoły cykl czwartkowych koncertów odbywających się średnio raz w miesiącu w refektarzu klasztoru oo. Dominikanów. Barokowy refektarz, czyli klasztorna jadalnia, to jedyny budynek z całego kompleksu, który przetrwał kasatę w 1810 r. i rozebranie zabudowań klasztornych w 1900 r. Koncerty odbywają się też okazjonalnie w kościele św. Wojciecha oraz w przykościelnych kaplicach. Występują na nich nie tylko uczniowie Szkoły, ale też uczestnicy organizowanych i współorganizowanych przez nią wydarzeń.

Koncerty odbywają się zarówno w Starym Refektarzu, jak i w kościele pw. św. Wojciecha przy placu Dominikańskim 2.

Wejście na koncert jest możliwe tylko za okazaniem bezpłatnej wejściówki, którą można nabyć na pół godziny przed wydarzeniem.

Autorką plakatów jest Weronika Tarka.