PSM Podwale

Muzyczny Refektarz Podwala

Muzyczny Refektarz Podwala to powstały z inicjatywy Rady Rodziców naszej Szkoły cykl czwartkowych koncertów odbywających się średnio raz w miesiącu w refektarzu klasztoru oo. Dominikanów. Barokowy refektarz, czyli klasztorna jadalnia, to jedyny budynek z całego kompleksu, który przetrwał kasatę w 1810 r. i rozebranie zabudowań klasztornych w 1900 r. Koncerty odbywają się też okazjonalnie w kościele św. Wojciecha oraz w przykościelnych kaplicach. Występują na nich nie tylko uczniowie Szkoły, ale też uczestnicy organizowanych i współorganizowanych przez nią wydarzeń.

Terminy koncertów w roku szkolnym 2021/2022

Koncerty odbywają się zarówno w Starym Refektarzu, jak i w kościele pw. św. Wojciecha przy placu Dominikańskim 2.

23.09, 18:00

28.10, 18:00 – koncert organowy

4.11, 18:00 – Zaduszki jazzowe

25.11, 18:00 – koncert w ramach Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych

13.01, 18:00 – koncert kolęd

24.02, 18:00

marzec 2022 – koncert wokalny w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Franciszki Platówny

7.04, 18:00 – koncert wielkopostny

26.05, 18:00 – koncert z okazji Dnia Matki

23.06, 18:00 – koncert świętojański

Wejście na koncert jest możliwe tylko za okazaniem bezpłatnej wejściówki, którą można nabyć na pół godziny przed wydarzeniem.

Autorką plakatów jest Weronika Tarka.