PSM Podwale

Michał Skowronek

Michał Skowronek  – polski pianista młodego pokolenia. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. dra hab. Pawła Zawadzkiego.  W 2021 roku został uczestnikiem Programu Kształcenia Młodych Talentów – Akademii Operowej prowadzonej przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie, gdzie pracuje pod kierunkiem wybitnych artystów-pedagogów: Olga Pasiecznik, Izabela Kłosińska, Michał Biel, Katelan Terrell i in. W tym samym roku podjął również pracę we wrocławskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Wokalnym jako pianista – korepetytor.

Zakwalifikował  się i wziął udział (jako jeden z trzech pianistów z Polski) w międzynarodowych mistrzowskich kursach i festiwalu Morningside Music Bridge, którego XXI edycja miała miejsce w Bostonie w Stanach Zjednoczonych. Jego działalność artystyczna skupia się głównie wokół kameralistyki, w ramach której prowadzi działalność artystyczna w postaci występów i recitali, m. in. Teatr Wielki – Opera Narodowa, Chopin en Vacances, Silesia Sonans, Klasyka na Koszykach. Jest także laureatem konkursów o randze ogólnopolskiej jak i międzynarodowej.

Michał Skowronek brał udział w kursach wokalnych jako pianista prowadzonych przez: Marka Rzepkę, Bogdana Makala, Aleksandrę Kurzak, Olgę Pasiecznik, Izabelę Kłosińską, Hedwig Fassbender, Edith Wiens.