PSM Podwale

XVII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Franciszki Platówny 31.03 – 02.04.2022

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu aktualne informacje dotyczące
XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Franciszki Platówny we Wrocławiu.

Życzymy powodzenia i do zobaczenia we Wrocławiu.


Wyniki XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Franciszki Platówny we Wrocławiu


Lista uczestników zakwalifikowanych do II-go etapu (kolejność występów)

Alfabetyczna lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu – grupa I (do 20. roku życia)

Alfabetyczna lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu – grupa II (od powyżej 20. roku życia)


Harmonogram przesłuchań I etapu

Harmonogram prób akustycznych

Link do wydarzenia na portalu Facebook

Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Franciszki Platówny jest najdłużej istniejącym w Polsce konkursem o zasięgu ogólnopolskim, przeznaczonym dla uczniów klas śpiewu solowego szkół muzycznych II stopnia. Pierwsza jego edycja miała miejsce w roku 1990, kolejne konkursy odbyły się (zgodnie z założonym dwuletnim cyklem) kolejno w latach: 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 i 2018. Edycja AD 2020, przygotowana, zatwierdzona i zaplanowana na okres 21-23 marca 2020, finalnie niestety nie odbyła się – ze względu na wybuch pandemii COVID-19 i ogłoszony ogólnopolski lockdown.
W ciągu niemal ćwierćwiecza swojego istnienia, konkurs wyrósł na znaczącą imprezę w dziedzinie polskiej pedagogiki wokalnej, o czym świadczy planowana właśnie, siedemnasta już edycja. Konsekwentna linia rozwoju idei konkursu umożliwia m. in. konfrontację poziomu dydaktycznego w poszczególnych placówkach muzycznych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy pedagogami szkół muzycznych II stopnia a wykładowcami akademii muzycznych / uniwersytetu muzycznego. Zmagania młodych wokalistów znacząco pomagają także w kształtowaniu bieżącej oceny kompetencji przyszłych studentów wydziałów wokalnych i wokalno-aktorskich akademii muzycznych oraz uniwersytetu muzycznego.

Zmagania konkursowe tegorocznej edycji zaplanowane zostały na dni od 31 marca do 2 kwietnia 2022 i odbędą się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.

Uczestników oceniać będzie jury złożone z niezwykle doświadczonych śpiewaków – pedagogów:
– prof. dr hab. Maria Seremet-Dziewięcka (Kraków) – przewodnicząca,
– prof. dr hab. Urszula Kryger (Łódź),
– prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska (Wrocław),
– prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski (Warszawa)
– dr hab. Agata Kobierska, prof. AM (Katowice).

Program XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Franciszki Platówny obejmuje utwory zróżnicowane pod względem technicznym i stylistycznym, stanowiące podstawę pedagogiki wokalnej w szkołach muzycznych II stopnia. Uczestnicy konkursu podzieleni są na dwie kategorie wiekowe (do 20 roku życia oraz od 21 roku życia), a przesłuchania konkursowe mają charakter otwarty i odbywają się w dwóch etapach.

Poniżej wysyłamy niezbędne dokumenty aplikacyjne oraz Regulamin Konkursu.

Regulamin Konkursu

Karta Zgłoszeniowa

Formularz zgłoszeniowy – elektroniczny

Oświadczenie dla nauczyciela – akompaniatora

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Franciszka Platówna urodziła się 26 lutego 1894 roku w Jaśle, w rodzinie Wojciecha i Katarzyny z Zygmundów. Gdy ojciec otrzymał stanowisko organisty w Łapczycy cała rodzina przeniosła się do tej miejscowości. W Łapczycy odkryto jej umiejętności wokalne. Ukończyła seminarium nauczycielskie, następnie roku 1919 z wynikiem celującym Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie w klasie śpiewu solowego Wandy Hendrichówny i Adama Ludwiga oraz studia wokalne w Wiedniu. W następnych latach była solistką oper we Lwowie (1920–1930) i Warszawie (1930–1939), a po wojnie we Wrocławiu, gdzie współorganizowała powstanie teatru operowego po przejęciu miasta przez Polskę w 1945 roku. Grała też rolę tytułową w Halce w pierwszym powojennym przedstawieniu (8 września 1945), w 1948 roku była nauczycielem śpiewu w Średniej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (aktualnie – Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu), a w latach 1949–1970 pracowała na Wydziale Wokalnym, w klasie śpiewu solowego. Otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia. Franciszka Platówna-Rotter zmarła w 1974 roku i została pochowana we Wrocławiu.

(źródło: Wikipedia)