PSM Podwale

XVI Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych 24-26.11.2022r.

(English below)

Szanowni Państwo,

z wielka radością zawiadamiamy, że w dniach 24-26 listopada 2022, już po raz szesnasty,  Centrum Edukacji Artystycznej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu będą organizatorami Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych – edycja dla instrumentów dętych drewnianych.

Dołożymy wszelkich starań, aby wrocławska Szkoła po raz kolejny stała się kulturotwórczą przestrzenią jednoczącą międzynarodowe grono instrumentalistów. Mamy nadzieję, że nasz Konkurs będzie znakomitą promocją talentów wszystkich jego uczestników, a także prawdziwym ich świętem.

Poniżej udostępniamy regulamin Konkursu, gdzie znajdą się wszystkie szczegóły, a także dokumenty zgłoszeniowe. Prosimy o ich czytelne wypełnienie. Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada 2022.

Do zobaczenia we Wrocławiu!

Ladies and Gentlemen,

We are pleased to announce that on November 24-26, 2022, for the sixteenth time, the Artistic Education Center and the Ryszard Bukowski Secondary Music School in Wrocław, will be the organizers of the International Wind Instrument Competition – edition for woodwind instruments.

We will make every effort to make the Wrocław School once again a culture-forming space uniting an international group of instrumentalists. We hope that our competition will be an excellent promotion of the talent of all its participants, as well as a real celebration of them.

Below we provide the rules of the competition, where you will find all the details, as well as the application documents. Please fill them in legibly. We are waiting for applications until November 6.

See you in Wrocław!

Regulamin Konkursu / Competition regulations

Karta zgłoszenia / Application form

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Zgoda RODO / GDPR consent