Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/src/Modules/Licenser.php) is not within the allowed path(s): (/usr/home/psmpodwale/domains/psmpodwale.pl/public_html:/tmp:/usr/share:/usr/local/share:/dev) in /usr/home/psmpodwale/domains/psmpodwale.pl/public_html/wordpress/wp-content/themes/hestia/vendor/codeinwp/themeisle-sdk/load.php on line 27 Kandydat - Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu
PSM Podwale

Kandydat

Informacje podane na stronie dotyczą zeszłorocznej rekrutacji

Egzaminy wstępne 12-19 czerwca 2021

PSM II st. we Wrocławiu ogłasza nabór w drodze egzaminu konkursowego na następujące specjalności:

 • Instrumentalistyka
 • Rytmika
 • Wokalistyka
 • Instrumentalistyka jazzowa

O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie posiada więcej niż 23 lata. W przypadku kandydatów ubiegających się o miejsce w klasie śpiewu solowego, preferowane są osoby powyżej 17 roku życia (ze względu na dojrzałość głosu).

Wyniki rekrutacji

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny/są na liście zakwalifikowanych, ale nie zostali przyjęci do szkoły, mogą się spotkać z przewodniczącą komisji rekrutacyjnej: 29.06.2021 g. 11:00-13:00 lub 1.07.2021 g. 14:00-15:30. Zapisy przez e-mail rekrutacja@psmpodwale.pl lub telefonicznie w sekretariacie.

TABELA TERMINÓW KONSULTACJI

Egzaminy odbędą się w siedzibie szkoły i w roku 2021 obejmują:

 1. Specjalność instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa i wokalistyka:
  • egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.
 2. Specjalność rytmika:
  • egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki

Termin składania kwestionariusza oraz wymaganych dokumentów (wyłącznie drogą mailową) upływa z dniem 31 maja 2021 r.

Kwestionariusz

Kwestionariusz Rytmika

Informator w formacie pdf

Oświadczenie – Rada rodziców

Skan lub czytelne zdjęcie wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres rekrutacja@psmpodwale.pl. Podania o przydział uczniów do poszczególnych pedagogów nie są dla szkoły zobowiązujące.

Wymagany załącznik do kwestionariusza:

 1. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę w okresie od dnia 1.03.2021 r. do dnia 25.06.2021 r., dodatkowo:
  • śpiew solowy – zaświadczenie od audiologa i foniatry
  • rytmika – zaświadczenie lekarskie o prawidłowej budowie ciała
 2. Zgoda na czasową publikację danych

Uwagi

 • Kandydat/ka może przystąpić do egzaminów najwyżej na dwie specjalizacje. W takim przypadku należy złożyć na każdą z nich osobny kwestionariusz:
  • kwestionariusz wydrukowany na białym papierze – na specjalizację wybraną jako główną
  • kwestionariusz wydrukowany na papierze kolorowym (kolor dowolny) – na drugą specjalizację
 • W szczególnych przypadkach szkoła może zapewnić kandydatom pianistę – akompaniatora. Prośbę o przydział akompaniatora należy zaznaczyć w kwestionariuszu. Nuty akompaniamentu należy wysłać do sekretariatu szkoły wraz z kwestionariuszem.
 • Kandydaci zdający do klasy wyższej niż pierwsza do 31 maja skontaktują się mailowo z kierownikiem sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych – Danutą Dziubek (danuta.dziubek@psmpodwale.pl).
 • Imienny harmonogram egzaminów wstępnych zamieszczony będzie w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej w dniu 7 czerwca 2021 r.
 • Harmonogram jest ostateczny – nie ma możliwości zmiany wyznaczonych terminów egzaminów.
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych na rok szkolny 2021/2022 wywieszona zostanie 28 czerwca 2021 w siedzibie Szkoły oraz w terminie od 28 czerwca 2021 r. do 16 lipca 2021 r. opublikowana na stronie internetowej Szkoły, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Osoby zainteresowane przyjęciem do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych – szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pbsa.pl
 • Informujemy, że w kwestii opłat za pobieranie nauki obowiązuje Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Wykaz specjalności i specjalizacji

 • Rytmika
 • Wokalistyka
 • Instrumentalistyka
  • Instrumenty smyczkowe, Gitara i Harfa
   • skrzypce (1, 3)
   • altówka (2)
   • wiolonczela (3)
   • kontrabas
   • gitara (3)
   • harfa
  • Instrumenty Dęte i Perkusja
   • flet (4)
   • obój
   • klarnet
   • saksofon
   • fagot
   • trąbka
   • róg
   • puzon
   • tuba
   • perkusja
  • Instrumenty Klawiszowe i Akordeon
   • fortepian (3)
   • organy
   • akordeon
   • klawesyn
 • Instrumentalistyka Jazzowa
  • fortepian jazzowy (3)
  • kontrabas jazzowy (5)
  • perkusja jazzowa (5)
  • trąbka jazzowa (5)
  • saksofon jazzowy (5)

Istnieje możliwość podjęcia nauki gry na instrumentach dawnych: klawikord, skrzypce barokowe, viola da gamba, flet podłużny, flet traverso.

(1) kandydaci zdający na skrzypce w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu wstępnego przy ograniczonej ilości miejsc na ten instrument mogą otrzymać propozycję podjęcia nauki w klasie altówki lub skrzypiec barokowych.
(2) wymagane posiadanie umiejętności gry na skrzypcach lub altówce na poziomie absolwenta szkoły muzycznej I st. (3) wymagane posiadanie umiejętności gry na wskazanym instrumencie na poziomie absolwenta szkoły muzycznej I st.
(4) kandydaci zdający na flet poprzeczny w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu wstępnego przy ograniczonej ilości miejsc na ten instrument mogą otrzymać propozycję podjęcia nauki w klasie fletu traverso lub fletu podłużnego.
(5) wymagane podstawy gry na instrumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań egzaminacyjnych do klasy pierwszej i do klas wyższych dostępne są na stronie internetowej szkoły www.psmpodwale.pl/rekrutacja.html

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne dla kandydatów do klasy pierwszej – przedmiot główny

Dodatkowe informacje

Przewidziane są spotkania organizacyjne z kierownikami:

Anna MendykRytmika08 czerwca, godz. 17:30, sala 0.11
prof. Bogdan MakalŚpiew solowy10 czerwca, godz. 16:30, sala 1.17
Krystyna WojciechowskaInstrumenty dęte i perkusja09 czerwca, godz. 18:00, sala koncertowa
Adam JezierzańskiInstrumenty klawiszowe i akordeon10 czerwca, godz. 18:00, sala koncertowa
Marek PolitańskiInstrumenty smyczkowe, gitara i harfa09 czerwca, godz. 17:00, sala koncertowa

Dodatkowych informacji udzielają kierownicy i nauczyciele koordynujący pracę sekcji:

Danuta DziubekPrzedmioty ogólnomuzycznedanuta.dziubek@psmpodwale.pl
Anna MendykRytmikaanna.mendyk@psmpodwale.pl
prof. Bogdan MakalŚpiew solowybogdan.makal@psmpodwale.pl
Krystyna WojciechowskaInstrumenty dęte i perkusjakrystyna.wojciechowska@psmpodwale.pl
Adam JezierzańskiInstrumenty klawiszowe i akordeonadam.jezierzanski@psmpodwale.pl
Marek PolitańskiInstrumenty smyczkowe, gitara i harfamarek.politanski@psmpodwale.pl
Łukasz BzowskiInstrumenty jazzowelukasz.bzowski@psmpodwale.pl

Lekcje przygotowawcze

Rytmika
 • 1 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 sala 0.11
 • 8 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 sala 0.11
  prosimy o przybycie na zajęcia z kostiumem do ćwiczeń ruchowych

W związku z sytuacją pandemiczną terminy podane w informatorze mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na stronie www.psmpodwale.pl w zakładce “Rekrutacja”.