PSM Podwale

Zygmunt Komuszyna

Zygmunt Komuszyna jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, kierunek teoria muzyki. Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

W Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu jest zatrudniony od dnia 1 września 1981 r. na stanowisku nauczyciela przedmiotów teoretycznych (kształcenie słuchu, czytanie nut głosem, zasady muzyki, harmonia). W latach 1990 – 2002 pełnił funkcję dyrektora Szkoły. W okresie 01 kwietnia 2006 r. – 30 listopada 2012 r. pełnił funkcję Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Dolnośląskiego.

Najważniejsze działania oraz projekty zainicjowane i zrealizowane przez Zygmunta  Komuszynę:

  • powołanie Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Franciszki Platówny dla uczniów klas śpiewu szkół muz. II st. (kwiecień 1991 r.),
  • nadanie Szkole imienia Ryszarda Bukowskiego (19 maja 1992 r.),
  • wprowadzenie logo szkoły,
  • pozyskanie dla szkoły drugiego, sąsiedniego budynku przy ul. Podwale 69 ( 1996 r.),
  • powołanie pierwszej w szkolnictwie artystycznym Międzywydziałowej Sekcji Muzyki Dawnej,
  • powołanie Wydziału Teoretyczno-Pedagogicznego,
  • współpraca z Towarzystwem im. F. Liszta w zakresie współorganizacji Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów  Pianistycznych  oraz  Ogólnopolskich Kursów Pianistycznych (prof. A. Orłowiecki).