PSM Podwale

Tomasz Huk

Tomasz Huk – absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Wokalno-Aktorskim jako baryton w klasie śpiewu prof. Ireny Gałuszki. Na tej samej uczelni ukończył także Wydział Instrumentalny w klasie klarnetu prof. Mieczysława Stachury. Brał udział w licznych spektaklach, koncertach i konkursach w Polsce i na świecie. Dokonał szeregu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. Współpracował z dyrygentami takimi jak: Tadeusz Wicherek, Jacek Boniecki, Volker Schmidt-Gertembach i Józef Radwan. Był solistą Operetki Wrocławskiej.

Ustawicznie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in.: prof. Adele Stolte, prof. Ryszarda Karczykowskiego i prof. Guy Dangain’a.

Pracę pedagogiczną rozpoczął w PSM I st. w Brzegu Opolskim i Świdnicy jako nauczyciel klasy klarnetu i saksofonu, a jego uczniowie zdobywali nagrody na konkursach.

W 1998 r. został nauczycielem śpiewu solowego w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu. Odniósł znaczące sukcesy pedagogiczne – jego uczniowie są laureatami nagród i wyróżnień na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Haliny Halskiej, Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. F. Platówny we Wrocławiu, Ogólnopolskim Konkursie Szkół Muzycznych II st. w Gliwicach, brali udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej „Wratislavia Cantans” we Wrocławiu oraz są stypendystami prezydenta Wrocławia za wybitne osiągnięcia artystyczne.

W latach 2002-2007 piastował stanowisko dyrektora w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w Oleśnicy, prowadząc tam klasę klarnetu i saksofonu. W tym samym czasie, z ramienia Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego we Wrocławiu, został dyrektorem Społecznego Ogniska Muzycznego w Oleśnicy.

W 2007 r. uzyskał najwyższy stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego.

W 2010 r. został konsultantem klarnetu, saksofonu i śpiewu Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz ekspertem Ministra Edukacji Narodowej wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Pracę pedagogiczną łączy z działalnością koncertową jako wokalista, klarnecista i saksofonista.