PSM Podwale

Magdalena Czopka

Dyplom Akademii Muzycznej uzyskała w Krakowie. Wiele lat była harfistką-solistką w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, w 2002-2003 roku współpracowała z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Libanu w Bejrucie. Była również harfistką orkiestry Opery Wrocławskiej. Współpracuje z Teatrem Muzycznym Capitol, The Film Harmony Orchestra oraz wieloma polskimi orkiestrami, biorąc udział w projektach krajowych i zagranicznych (Niemcy, Włochy, Francja, Szwajcaria). Jednocześnie prowadzi własną działalność solową i kameralną, koncertując w kraju i za granicą. Od 2003 roku rozwija swój talent pedagogiczny odnosząc sukcesy ze swoimi wychowankami na konkursach krajowych i międzynarodowych. Klasy harfy prowadzi we Wrocławiu w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im Karola Szymanowskiego oraz Szkole Muzycznej I st. im. Marii Zduniak.