PSM Podwale

Jerzy Adamowski

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu mgr Janiny Butor, ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach pod kierunkiem prof. Czesława Stańczyka.

W latach ‘90 był laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in.: 3. nagrody na X Konkursie Pianistycznym im. J. S. Bacha w Gorzowie Wielkopolskim, 3. nagrody na XXXIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Usti n\Łabą, 1. nagrody na XI Konkursie Pianistycznym w Gorzowie Wielkopolskim, 1. nagrody na II Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Szafarni.

Ponadto na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Krakowie w 1994 roku oraz na XXXVIII Międzynarodowym Konkursie im. L. v. Beethovena w Hradec n\Moravici w 1999 roku zdobył wyróżnienia. Był stypendystą Fundacji Sztuki Dziecka oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Brał czynny udział w licznych kursach mistrzowskich. Koncertował w wielu miastach polskich, m. in. na Zamku KróIewskim w Warszawie, Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, a także za granicą. Od 2001 roku jest nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. W latach 2016-2021 pełnił funkcję dyrektora tej szkoły.