PSM Podwale

Beata Zalewska

Nauczyciel improwizacji fortepianowej oraz przedmiotów ogólnomuzycznych. Absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego.

Jest autorem trzyczęściowego zestawu podręczników – pomocy dydaktycznych do samodzielnego kształcenia słuchu, które zyskały rekomendację prof. dr hab. Danuty Dobrowolskiej-Maruchy z Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu w Warszawie. Opracowała ponadto ponad 280 dyktand 1-, 2- oraz 3-głosowych, ćwiczenia do samodzielnego kształcenia słuchu w formacie audio (3 zestawy płyt CD), a także materiały dydaktyczne do nauki improwizacji w formie nagrań i zeszytów ćwiczeń, z których z powodzeniem korzysta od wielu lat. 

Jest czynnym kompozytorem, współpracującym od 6 lat z AMS.