PSM Podwale

Barbara Ciupidro

Barbara Ciupidro

Barbara Ciupidro w 2009 r. ukończyła z wyróżnieniem rytmikę w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, a dwa lata później uzyskała także tytuł magistra teorii muzyki na tejże uczelni. W latach 2009-2010 studiowała w Conservatorio di Musica Santa Cecilia w Rzymie. W 2009 r. ukończyła Studia Podyplomowe Menedżer Kultury.

Uczestniczyła w wielu koncertach i kongresach w Polsce i za granicą – m.in. w Międzynarodowym Kongresie Rytmiki w Instytucie Jaques-Dalcroze’a w Genewie, w Europejskim Kongresie Rytmiki w Trossingen i Międzynarodowym Kongresie Interkulturalnym Nowe horyzonty w Passau.

W latach 2007-2009 tańczyła w zespole Plastique animée Teresy Nowak. Od 2011 r. jest członkiem baletu Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław. Obecnie jest nauczycielem rytmiki i przedmiotów teoretycznych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. F. Chopina, Szkole Muzycznej I st. nr 2 oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. R. Bukowskiego we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia i warsztaty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży.