PSM Podwale

Amelia Golema

Nauczyciel przedmiotów psychologia i logorytmika. Adiunkt w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, absolwentka Wydziału Instrumentalnego oraz Podyplomowego Studium Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, jak również Podyplomowego Studium Logorytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Podyplomowego Studium Logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła staże i wygłosiła wykłady m.in. na Uniwersytecie Bolońskim, uniwersytetach w Jyväskylä (Finlandia) i Lejdzie (Holandia) oraz w wielu ośrodkach w Polsce (m.in. w ramach szkoleń CEA oraz CENSA). Zainteresowania naukowe oraz badawcze dr Amelii Golemy obejmują takie zagadnienia jak przestrzeń dźwiękowa w obszarze ucho – mózg, edukacja muzyczna w kształtowaniu osobowości twórczej oraz psychologiczny aparat wykonawczy artysty.