PSM Podwale

Kadra kierownicza

dr hab. Artur Wróbel
p.o. Dyrektora

Anna Maria Mbayo
Wicedyrektor

Anna Mendyk
Kierownik Sekcji Rytmiki

prof. Bogdan Makal
Kierownik Sekcji Wokalnej

Danuta Dziubek
Kierownik Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych

Adam Jezierzański
Kierownik Sekcji Instrumentów Klawiszowych i Akordeonu

Krystyna Wojciechowska
Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji

Marek Politański
Kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy