PSM Podwale

prof. dr hab. Bogdan Makal

Kierownik Sekcji Wokalnej

Prof. dr hab. Bogdan Makal śpiew solowy studiował w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Wrocławiu, gdzie był stypendystą MKiS (dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. K. Myrlaka). Brał udział w kilkunastu konkursach organizowanych przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu, Hochschule für Musik Franz Liszt w Weimarze oraz Akademię Bachowską Helmuta Rillinga. Jest laureatem II nagrody oraz nagrody specjalnej za wykonanie pieśni S. Moniuszki w Warszawie (1989), III nagrody specjalnej na Ogólnouczelnianym Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej (Warszawa 1991), II nagrody i nagrody specjalnej za wykonanie utworów polskich na II Międzyuczelnianym Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju (1992), II nagrody oraz nagrody specjalnej Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku za najlepszą interpretację pieśni E. Griega Jeg elsker dig w Ogólnopolskim Konkursie Griegowskim w Gdańsku (1993), nagrody dla solisty na Miedzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Odtwórca partii barytonowych i basowych w ponad 70 dziełach oratoryjnych. Uczestnik wielu festiwali w kraju i za granicą. Współpracował z teatrem operowym oraz dramatycznym. Dokonał wielu nagrań dla radia i telewizji w kraju, Czechach, Francji i USA (w tym płyty nagrodzone Grand Prix du Disque de l’Academie Charles Gros oraz Diapason d’Or).

Jest profesorem tytularnym w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, był Dziekanem Wydziału Wokalnego tejże uczelni, a także kierownikiem Wydziału Wokalnego w PSM II st. Prowadził zajęcia na trzech uniwersytetach w USA: Uniwersytecie Chapel Hill, Charlotte, Wake Forest University, a także na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie oraz jej filii w Kownie. Prowadził Master Class w ramach International Association Art and Education in the XXI-st Century w Kijowie (Ukraina) i w Lonigo (Włochy) oraz w Teatrze Wielkim w Warszawie. Konsultował klasy wokalne w Olsztynie, Białymstoku, Opolu, Kielcach, Chorzowie, Gliwicach, Suwałkach, Wilnie (Litwa), Kurganie (Rosja). Był jurorem konkursów wokalnych w Polsce, na Litwie i we Włoszech.  Brał udział w konferencjach organizowanych przez Bundesverband Deutscher Gesangspedagogen i PSPŚ. Za swoją działalność pedagogiczną otrzymał szereg nagród i dyplomów uznania m.in. od dyrektora CEA (dwukrotnie), Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Jest laureatem Medalu Edukacji Narodowej oraz dyplomu jubileuszowego Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej. Wykładowca i kierownik Zimowego Kursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju, współorganizator kursów oratoryjno-kantatowych przy festiwalu Wratislavia Cantans, wykładowca Letnich Akademii Muzycznych i Wokalnych we Wrocławiu i Sopocie oraz festiwalu Ars Musica w Suwałkach. Ekspert MEN.