PSM Podwale

Anna Mendyk

Kierownik Sekcji Rytmiki

Nauczyciel przedmiotów: rytmika, technika ruchu, metodyka nauczania rytmiki, zespół rytmiki. Dyplomowany instruktor tańca współczesnego, pedagog i choreograf. Absolwentka rytmiki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Ukończyła także kurs instruktorski tańca współczesnego w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. 

Uczestniczka warsztatów w zakresie technik współczesnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zdobyła certyfikat ukończenia kursu „Contemporary Dance” pod kierownictwem Aleksandra Tebenkowa – choreografa Państwowego Teatru Dramatycznego w Grodnie.

Założycielka Teatru Tańca Diagonal (istniejącego w latach 2006-2014). Koordynatorka jury konkursu odbywającego się w ramach Wrocławskiego Festiwalu Przedszkolaka. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie zajęć z rytmiki i tańca, które prowadzi we wrocławskich placówkach oświatowych. Współpracowała m. in z Wrocławską Szkołą Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.