PSM Podwale

Funkcje kierownicze

dr hab. Artur Wróbel
p.o. Dyrektora

Anna Maria Mbayo
Wicedyrektor

Krystyna Wojciechowska
Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji

Adam Jezierzański
Kierownik Sekcji Instrumentów Klawiszowych i Akordeonu

Marek Politański
Kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy

Danuta Dziubek
Kierownik Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych

Anna Mendyk
Kierownik Sekcji Rytmiki

prof. dr hab. Bogdan Makal
Kierownik Sekcji Wokalnej

Zofia Dynak-Chwałko
Kierownik Sekcji Zespołów i Akompaniamentu