PSM Podwale

Działalność dydaktyczna

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu kształci młodych adeptów sztuki muzycznej, dbając o wszechstronny ich rozwój, tak aby zostali w sposób kompleksowy przygotowani do podjęcia studiów muzycznych zarówno w polskich, jak i zagranicznych uczelniach muzycznych.

Oferta dydaktyczna placówki jest bardzo bogata – jest to jedyna szkoła muzyczna II stopnia na Dolnym Śląsku, która kształci nie tylko w zakresie instrumentalistyki klasycznej i wokalistyki, ale również rytmiki, muzyki dawnej (specjalizacje: skrzypce barokowe, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, klawesyn) oraz instrumentalistyki jazzowej (specjalizacje: fortepian jazzowy, kontrabas jazzowy, perkusja jazzowa, trąbka jazzowa, saksofon jazzowy).

Wykaz specjalności i specjalizacji

 • rytmika
 • wokalistyka
 • instrumentalistyka – specjalizacje:
  • instrumenty strunowe
   • skrzypce
   • skrzypce barokowe
   • altówka
   • wiolonczela
   • viola da gamba
   • kontrabas
   • gitara
   • harfa
  • instrumenty dęte i perkusja
   • flet
   • flet traverso
   • flet podłużny
   • obój
   • klarnet
   • saksofon
   • fagot
   • trąbka
   • róg
   • puzon
   • tuba
   • perkusja
  • instrumenty klawiszowe i akordeon
   • fortepian
   • organy
   • akordeon
   • klawesyn
 • instrumentalistyka jazzowa – specjalizacje:
  • fortepian jazzowy
  • kontrabas jazzowy
  • perkusja jazzowa
  • trąbka jazzowa
  • saksofon jazzowy.

Nauka trwa 6 lat (instrumentalistyka, rytmika) lub 4 lata (wokalistyka, instrumentalistyka jazzowa). Lekcje przedmiotu głównego uzupełniają zajęcia ogólnomuzyczne: kształcenie słuchu, zasady muzyki, harmonia, literatura muzyczna, historia muzyki, formy muzyczne oraz zajęcia uzupełniające. Na specjalności instrumentalistyka zajęcia uzupełniające to: orkiestra, chór, fortepian obowiązkowy, zespół kameralny, na specjalności wokalistyka: dykcja i recytacja, podstawy gry aktorskiej, chór, zespół wokalny, na specjalności rytmika: fortepian dla rytmiki, improwizacja fortepianowa, chór, technika ruchu i taniec, psychologia, pedagogika, emisja głosu, metodyka nauczania rytmiki.

Kadra pedagogiczna składa się z doświadczonych nauczycieli o wszechstronnym wykształceniu muzycznym, w tym pracowników wyższych uczelni muzycznych i innych instytucji kultury. Oprócz bieżącej działalności dydaktycznej Szkoła organizuje warsztaty, kursy i seminaria prowadzone przez wybitnych pedagogów i osobowości muzyczne.