PSM Podwale

Działalność artystyczna

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu jest istotnym ośrodkiem artystycznym Wrocławia, w którym co roku organizowanych jest około 100 spotkań z muzyką. Placówka dba o to, by uczniowie mieli jak najwięcej okazji do prezentowania swoich umiejętności wykonawczych, w tym poprzez publikowanie nagrań na szkolnych kontach w mediach społecznościowych. Organizowane są nie tylko recitale uczniów klas instrumentalnych i wokalnych, ale też koncerty kameralne, chóralne i orkiestrowe. Życie artystyczne urozmaicają pokazy układów ruchowych przygotowywane przez uczennice Sekcji Rytmiki.

W Szkole działa Chór, Zespół Wokalny, Orkiestra Kameralna i Orkiestra Dęta. Zespoły te uczestniczą w życiu muzycznym Wrocławia i współpracują z innymi szkołami, formacjami artystycznymi oraz instytucjami kultury (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Klub Muzyki i Literatury, Narodowe Forum Muzyki, Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium, Filharmonia Śląska w Katowicach). Orkiestra Symfoniczna PSM wielokrotnie reprezentowała Szkołę za granicą w ramach międzynarodowych festiwali. 

Szkoła organizuje lub jest współorganizatorem czterech konkursów o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej: Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych, Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Franciszki Platówny, Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych (przy współpracy z wrocławskim oddziałem SPAM) oraz Przeglądu Pianistycznego “Fortepian (nie)obowiązkowy”. Ponadto uczniowie są przygotowywani do udziału w innych prestiżowych konkursach w kraju i za granicą.