PSM Podwale

Danuta Dziubek

Jest absolwentką OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii na kierunku Kompozycji i Teorii Muzyki.

W PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego pełni funkcje Kierownika Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych. Nauczane przedmioty to: Kształcenie słuchu, Harmonia, Zasady muzyki z elementami edycji nut, Czytanie nut głosem. Pracuje również w OSM I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina we Wrocławiu gdzie jest nauczycielem przedmiotów: Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne.