PSM Podwale

Rytmika

Powiązanie ruchu ludzkiego ciała w przestrzeni z ruchem dźwięków w czasie to rytmika, czyli powstała w początkach XX w. metoda wychowania muzycznego stworzona przez szwajcarskiego muzyka i pedagoga Emila Jaques-Dalcroze’a, który powiedział: „Ważne jest, aby odczuwać muzykę, przyjmować ją wewnętrznie, łączyć się z nią duszą i ciałem, słuchając jej nie Więcej…

Zespół wokalny

Zespół składa się z uczniów PSM II stopnia im. R. Bukowskiego we Wrocławiu, kształcących się wyłącznie w specjalności – wokalistyka. Zespół czynnie uczestniczy w życiu artystycznym Wrocławia koncertując w wielu kościołach i zabytkowych wnętrzach miasta. W repertuarze zespołu znajduje się muzyka sakralna i świecka różnych kompozytorów z epoki renesansu, baroku, Więcej…

Śpiew solowy

Sekcja Śpiewu specjalizuje się w nauczaniu śpiewu solowego opartego na praktycznej metodzie włoskiego śpiewu bel canto. Uczniowie otrzymują wiedzę muzyczną teoretyczną i praktyczną, przez co mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych w kraju i za granicą, nie tylko na kierunku wokalnym. Sekcja Śpiewu PSM II st. często współpracuje z Wydziałem Więcej…

Sekcja instrumentów dętych i perkusji

W skład sekcji wchodzą następujące specjalności: instrumenty dęte drewniane: flet poprzeczny, obój, fagot, klarnet, oraz saksofon instrumenty dęte blaszane: trąbka, waltornia, puzon, tuba instrumenty perkusyjne Naukę we wszystkich specjalnościach można rozpocząć bez przygotowania, czyli każdy, kto pragnie uczyć się gry na jakimkolwiek z wyżej wymienionych instrumentów, nie musi mieć ukończonej Więcej…

Sekcja instrumentów smyczkowych, gitary i harfy

W Sekcji wydzielone są następujące kierunki instrumentalne: skrzypce altówka wiolonczela kontrabas gitara harfa Wymienione instrumenty, poza gitarą, należą do rodziny instrumentów smyczkowych, które stanowią największą grupę w orkiestrach symfonicznych, kameralnych i barokowych. Coraz częściej są także spotykane w zespołach rozrywkowych. Głównym zadaniem pedagogów jest kształcenie młodzieży zgodnie z obowiązującym programem Więcej…