PSM Podwale

Komisja socjalna

Komisja socjalna informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków funduszu przez emerytów PSM II st., pracowników, zgodnie z regulaminem ZKŚS, przyjęto do dnia 31 maja 2021 r. Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami można przekazywać na adres: komisja.socjalna@psmpodwale.pl, do skrzynki na portierni, bezpośrednio do Więcej…

Warsztaty psychologiczne online

Centrum Edukacji Artystycznej zaprasza uczniów i rodziców szkół artystycznych stopnia podstawowego (klasy VII-VIII) i średniego do udziału w warsztatach psychologicznych online w dniach 24 maja – 17 czerwca 2021 r. Uwaga. Zapisy na warsztaty psychologiczne on-line, dla uczniów i rodziców są przedłużone do 20 maja 2021 r. Zaproszenie