PSM Podwale

Andrzej Kuprianowicz

Andrzej Kuprianowicz jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na Wydziałach: Instrumentalnym i Wychowania Muzycznego. Studia w  zakresie gry na fagocie ukończył w 1990 r. w klasie prof. B. Gadawskiego. Bezpośrednio po zakończeniu nauki rozpoczął pracę w orkiestrze Opery Wrocławskiej jako solista i zajmuje to stanowisko do dzisiaj. Z zespołem Opery Wrocławskiej zrealizował dziesiątki spektakli premierowych, odbył bardzo wiele podróży artystycznych:  m. in. do Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Luksemburga, Estonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz na Cypr i Tajwan. Brał udział niemal we wszystkich megawidowiskach operowych Opery Wrocławskiej oraz w  nagraniach płyt CD ( m.in.: Trubadur, Tosca, Cyganeria,   Manru ,Chopin). Współpracował także m.in. z: Orkiestrą Kameralną „Leopoldinum” (nagrania płytowe, koncerty), Orkiestrą Kameralną „Wratislavia”, Filharmonią Wrocławską, Filharmonią Sudecką, Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie i Warszawską Operą Kameralną. Chętnie angażuje się w różnorodne projekty w sferze muzyki kameralnej.

Od 1998 r. jest pedagogiem w PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu. Jego uczniowie i absolwenci są laureatami konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych oraz studiują w renomowanych uczelniach muzycznych w Polsce i zagranicą. Jest zapraszany do prowadzenia warsztatów fagotowych oraz do jury konkursów i Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej. W latach 2015 – 2017 r. współpracował z Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu jako wykładowca fagotu. Za swoją działalność artystyczną został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.

Podczas długoletniej pracy pedagogicznej został trzykrotnie uhonorowany Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej , w tym w  roku 2022 Nagrodą Indywidualną I stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. W roku 2017, w uznaniu szczególnych zasług dla oświaty i wychowania, został odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej  „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.