PSM Podwale

Muzyczny Refektarz Podwala

Opublikowane przez Artur Wróbel w dniu

Muzyczny Refektarz Podwala to powstały z inicjatywy Rady Rodziców naszej Szkoły cykl czwartkowych koncertów, odbywających się średnio raz w miesiącu w refektarzu klasztoru oo. Dominikanów we Wrocławiu.

Barokowy refektarz, czyli klasztorna jadalnia, to jedyny budynek z całego kompleksu, który przetrwał kasatę w 1810 r. i rozebranie zabudowań klasztornych w 1900 r.

Koncerty w ramach tego cyklu będą odbywały się także okazjonalnie w Kościele pw. św. Wojciecha oraz w przykościelnych kaplicach. Na koncertach będziemy mogli usłyszeć nie tylko uczniów naszej Szkoły, ale również uczestników organizowanych i współorganizowanych przez nas wydarzeń.

Najbliższy koncert w ramach tego cyklu odbędzie się w 23 września 2021, w czwartek, o godz. 18.00.

Wykonawcy, którzy zaprezentują się tego wieczoru, to:

Hanna Pluta, z klasy II śpiewu solowego Ewy Murawskiej-Kalinin,      
Helena Szkwerko, z klasy IV wiolonczeli dr Aldony Markowicz,     
Kornelia Pukacka, z klasy III śpiewu solowego Ewy Murawskiej-Kalinin,      
Mateusz Sobala, z klasy IV gitary Łukasza Oleszka,    
Karolina Korzyb, z klasy IV śpiewu solowego Tomasza Huka,           
Barbara Sieradzka, z klasy V kontrabasu, Marka Politańskiego,
Anna Gąciarz, z klasy IV śpiewu solowego Tomasza Huka.

Przy fortepianie towarzyszyć naszym uczniom będą:
Katarzyna Falana, Elżbieta Stypułkowska-Kafka oraz Jerzy Adamowski.

Wejście na koncert będzie możliwy tylko za okazaniem bezpłatnej wejściówki, którą będzie można nabyć na pół godziny przed koncertem.

Serdecznie zapraszamy!
Kategorie: Aktualności