PSM Podwale

Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji

Opublikowane przez webmaster w dniu


W skład sekcji wchodzą następujące specjalności: instrumenty dęte drewniane:

  • flet poprzeczny, obój, fagot, klarnet, oraz saksofon
  • instrumenty dęte blaszane: trąbka, waltornia, puzon, tuba
  • instrumenty perkusyjne

Naukę we wszystkich specjalnościach można rozpocząć bez przygotowania, czyli każdy, kto pragnie uczyć się gry na jakimkolwiek z wyżej wymienionych instrumentów, nie musi mieć ukończonej szkoły muzycznej I st. Nauka obejmuje przedmioty praktyczne (instrument i pracę z akompaniatorem) oraz przedmioty teoretyczne (informacja na stronie sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych).

Nauka gry na instrumencie jest przedmiotem głównym i odbywa się dwa razy w tygodniu po 45 min. Są to zajęcia indywidualne, podobnie jak praca z akompaniatorem. Nauka gry na wybranym instrumencie trwa przez cały cykl nauki (6 lat).

Działalność sekcji polega m.in. na organizowaniu koncertów klasowych i sekcyjnych, które dają uczniom sekcji możliwość wystąpienia przed publicznością.

Większość wyżej wymienionych instrumentów jest instrumentami orkiestrowymi, dlatego też w ramach sekcji działają: orkiestra symfoniczna, dęta oraz zespoły kameralne. Orkiestry biorą udział w koncertach we Wrocławiu i w międzynarodowych projektach (Comenius) oraz na festiwalach.

Szkoła organizuje liczne konkursy, np. Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych czy Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych.

Uczeń ma możliwość wybrania przedmiotu dodatkowego, którym może być drugi instrument.

NAUCZYCIELE

Krystyna Wojciechowska – Kierownik Sekcji

Flet
Krzysztof Domański
Anna Szlichta

Flet podłużny
dr Tomasz Dobrzański

Flet Traverso
Małgorzata Klisowska-Pachołek

Obój
Ewelina Słuszniak

Klarnet
prof. Mieczysław Stachura
dr Tomasz Dobrzański
Mirosław Watras

Fagot
Andrzej Kuprianowicz

Saksofon
Agnieszka Jutkiewicz
Władysław Kosendiak

Trąbka
dr Piotr Bugaj

Waltornia
dr Adam Wolny

Puzon
Janusz Daniel

Tuba
Grzegorz Pastuszka

Perkusja
Krystyna Wojciechowska
Zbigniew Wojciechowski

Kategorie: Sekcje