PSM Podwale

I semestr – wystawianie ocen

W zakładce aktualności znajdują się informacje dot. zasad zaliczenia semestru z poszczególnych przedmiotów. Dla uczniów realizujących indywidualny tok nauczania terminy konsultacji z nauczycielami znajdują się w dziale ogłoszeń dla uczniów. Aktualności Ogłoszenia dla uczniów