Zespół wokalny

Zespół składa się z uczniów PSM II stopnia im. R. Bukowskiego we Wrocławiu, kształcących się wyłącznie w specjalności - wokalistyka. Zespół czynnie uczestniczy w życiu artystycznym Wrocławia koncertując w wielu kościołach i zabytkowych wnętrzach miasta. W repertuarze zespołu znajduje się muzyka sakralna i świecka różnych kompozytorów z epoki renesansu, baroku, muzyka operowa oraz muzyka XX wieku.

Zespół na przestrzeni lat był prowadzony przez wielu dyrygentów i pedagogów śpiewu. Obecnie, od listopada 2004 roku kierownictwo sprawuje dr Artur Wróbel.