XVI Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Franciszki Platówny 20.XI (I etap online) i 4-5.12.2020

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną oraz wprowadzone dalsze obostrzenia informuję, że XVI Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Franciszki Platówny w tym roku szkolnym nie odbędzie się.