XV Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Franciszki Platówny 19-21.04.2018

Konkurs odbywać się będzie w dniach 19-21 kwietnia 2018 roku. Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 31 marca 2018 roku.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA


KARTA ZGŁOSZENIA W FORMACIE .DOCX

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - prosimy dodatkowo o wypełnienie w celu usprawnienia procesu przygotowywania dokumentacji konkursowej


Program konkursu:
Każdy z uczestników zobowiązany jest wykonać cztery utwory: utwór barokowy lub dowolną etiudę wokalną dowolną arię utwór kompozytora polskiego utwór dowolny

I ETAP
Utwór barokowy lub etiuda jako utwór obowiązkowy. Jeden utwór dowolnie wybrany z pozostałych trzech.

II ETAP
Dwa utwory nie wykonane w etapie I, o łącznym czasie trwania nieprzekraczającym 20 minut.

UWAGA:
Co najmniej jeden z utworów programu konkursowego winien zostać skomponowany w XX lub XXI wieku.
/Zwraca się szczególną uwagę, iż np. utwory wokalne autorstwa m. in. Mieczysław Karłowicza, Ignacego Jana Paderewskiego i Eugeniusza Pankiewicza w większości zostały skomponowane jeszcze w XIX wieku/