XII Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych 22-24.11.2018

Specjalizacje: flet, obój, fagot, klarnet, saksofon

PROGRAM

Regulamin


Terms and Conditions

Karta zgłoszenia (entry form, anmeldeformular)

Formularz elektroniczny


W sytuacji trudności z uzyskaniem nut utworów obowiązkowych, prosimy o kontakt mailowy na adres: agnieszkajutkiewicz.music@gmail.com.

In the case of difficulty in obtaining the scores of compulsory pieces, please contact us by
e-mail: agnieszkajutkiewicz.music@gmail.com.