Wymagania

O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie posiada więcej niż 23 lata. W przypadku kandydatów ubiegających się o miejsce w klasie śpiewu solowego, preferowane są osoby powyżej 17 roku życia (ze względu na dojrzałość głosu).

Kandydat/ka może przystąpić do egzaminów najwyżej na dwie specjalizacje. W takim przypadku należy złożyć na każdy z nich osobny kwestionariusz:

  • kwestionariusz wydrukowany na białym papierze - na specjalizację wybraną jako główną
  • kwestionariusz wydrukowany na papierze kolorowym (kolor dowolny) - na drugą specjalizację

Egzaminy odbędą się w tymczasowej siedzibie szkoły na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 i Zespołu Szkół Logistycznych ul. Dawida 5-9 w dniach 08-15.06.2019 r. i obejmują:

  1. Egzamin praktyczny z przedmiotu głównego:
  • kandydaci z przygotowaniem - wykonują przygotowany program
  • kandydaci bez przygotowania - sprawdzenie predyspozycji
  1. Egzamin pisemny i ustny z kształcenia słuchu oraz ustny z wiadomości o muzyce:
  • kandydaci z przygotowaniem - zakres wiadomości szkoły muzycznej I st.
  • kandydaci bez przygotowania - sprawdzenie predyspozycji

Dokładne wymagania egzaminacyjne.