Wymagania

O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata. W przypadku kandydatów ubiegających się o miejsce na wydziale wokalnym, preferowane są osoby powyżej 17 roku życia (ze względu na dojrzałość głosu).

Kandydat/ka może przystąpić do egzaminów najwyżej na dwie specjalizacje. W takim przypadku należy złożyć na każdy z nich osobny kwestionariusz:

  • kwestionariusz wydrukowany na białym papierze - na specjalizację wybraną jako główną
  • kwestionariusz wydrukowany na papierze kolorowym (kolor dowolny) - na drugą specjalizację

Egzaminy odbędą się w dniach 09-16.06.2018 r. i obejmują:

  1. Egzamin praktyczny z przedmiotu głównego
  • kandydaci z przygotowaniem - wykonują przygotowany program
  • kandydaci bez przygotowania - sprawdzenie predyspozycji
  1. Egzamin pisemny i ustny z kształcenia słuchu oraz ustny z wiadomości o muzyce
  • kandydaci z przygotowaniem - zakres wiadomości szkoły muzycznej I st.
  • kandydaci bez przygotowania - sprawdzenie predyspozycji

Dokładne wymagania egzaminacyjne.