Terminy

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu ogłasza nabór w drodze egzaminu konkursowego na następujące wydziały:

Wydział Wokalny
Wydział Rytmiki
Wydział Instrumentalny:

instrumenty smyczkowe i gitara
instrumenty dęte i perkusja
instrumenty klawiszowe i akordeon
 instrumenty dawne

Egzaminy wstępne odbędą się w dniach 10-17 czerwca 2017 roku w siedzibie szkoły. Imienny harmonogram egzaminów wstępnych wywieszony będzie na tablicy w holu szkoły w dniu 8.06.2017 r. Harmonogram jest ostateczny - nie ma możliwości zmiany wyznaczonych terminów egzaminów.

Informacja dla wszystkich kandydatów zdających egzaminy wstępne

Harmonogram prób z akompaniatorami


Harmonogram egzaminów wstępnych - przedmiot główny

Egzaminy ustne z przedmiotów ogólnomuzycznych dla kandydatów z przygotowaniem i bez przygotowania muzycznego
Uwaga! Nastąpiła drobna korekta godzin w dniu 16.06.2017.

Egzaminy wstępne z kształcenia słuchu dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym

Egzaminy wstępne z przedmiotów ogólnomuzycznych do klas wyższych niż pierwsza

Lista kandydatów zwolnionych z egzaminów teoretycznych

Lista kandydatów do klasy wyższej niż pierwszaTermin składania kwestionariusza oraz wymaganych dokumentów upływa z dniem: 31.05.2017 r.