Terminy

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu ogłasza nabór w drodze egzaminu konkursowego na następujące specjalizacje:


Instrumenty smyczkowe, gitara i harfa
Instrumenty dęte i perkusja
Instrumenty klawiszowe i akordeon
Śpiew solowy
Rytmika
Koncerty dla kandydatów prezentujące umiejętności uczniów Szkoły odbędą się w dniach 18-20.05.2020r. o g. 17:00 w Sali koncertowej. W tych dniach istnieje możliwość spotkania z nauczycielami i kierownikami sekcji.

Termin składania kwestionariusza oraz wymaganych dokumentów upływa z dniem: 29.05.2020 r. Podania o przydział do poszczególnych pedagogów nie są dla szkoły zobowiązujące.

Imienny harmonogram egzaminów wstępnych zamieszczony będzie w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej (wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa imiennej zgody na taką formę publikacji) w dniu 10.06.2020 r. Osoby, które nie wyrażą zgody na publikację danych na stronie internetowej w powyższym celu, będą mogły zapoznać się z informacjami osobiście, w siedzibie Szkoły, przy ul. Podwale 68/69Harmonogram jest ostateczny - nie ma możliwości zmiany wyznaczonych terminów egzaminów.

W roku szkolnym 2019/2020 egzaminy wstępne odbędą się w terminie 13-20.06.2020 r. Obowiązkowe pisemne egzaminy z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej dla kandydatów do klasy pierwszej odbędą się 13.06.2020 r. (sobota). Termin nie podlega zmianie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych na rok szkolny 2020/2021 wywieszona zostanie 25.06.2020 r. w siedzibie szkoły.