Terminy


HARMONOGRAM

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW


W roku szkolnym 2019/2020 egzaminy wstępne odbędą się w dniach:
27.06-04.07.2020 r.

Termin składania dokumentów (wyłącznie na adres sekretariat@psmpodwale.pl) zostaje wydłużony do 19 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że w tym roku egzamin wstępny obejmował będzie wyłącznie egzamin praktyczny z przedmiotu głównego, nie ma egzaminów z przedmiotów ogólnomuzycznych.

Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie opublikowany do:
23 czerwca 2020 r.

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin wstępny w specjalnościach instrumentalistyka i wokalistyka będzie obejmował wyłącznie egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych, a w specjalności rytmika egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki.

Obecnie prowadzimy wyłącznie elektroniczny nabór dokumentów. Prosimy zatem o przesyłanie wypełnionych kwestionariuszy i deklaracji RODO (skan, lub czytelne zdjęcie) na adres e-mail sekretariatu szkoły (sekretariat@psmpodwale.pl) 

W przypadku trudności z otrzymaniem zaświadczenia lekarskiego może ono być dostarczone do czasu egzaminów wstępnych, bądź najpóźniej do 25 września 2020 r.
 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu ogłasza nabór w drodze egzaminu konkursowego na następujące specjalizacje:


Instrumenty smyczkowe, gitara i harfa
Instrumenty dęte i perkusja
Instrumenty klawiszowe i akordeon
Śpiew solowy
RytmikaKoncerty dla kandydatów prezentujące umiejętności uczniów Szkoły odbędą się w dniach 18-20.05.2020r. o g. 17:00 w Sali koncertowej. W tych dniach istnieje możliwość spotkania z nauczycielami i kierownikami sekcji.

Zachęcamy do zadawania pytań odnośnie rekrutacji Kierownikom sekcji.

Termin składania kwestionariusza oraz wymaganych dokumentów upływa z dniem: 29.05.2020 r. Dokumenty można pobrać, wypełnić i podpisane przesłać w wersji elektronicznej (skan lub wyraźne zdjęcie) na adres e-mail sekretariatu szkoły. Podania o przydział do poszczególnych pedagogów nie są dla szkoły zobowiązujące.

Imienny harmonogram egzaminów wstępnych zamieszczony będzie w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej (wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa imiennej zgody na taką formę publikacji) 3 dni przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych. Osoby, które nie wyrażą zgody na publikację danych na stronie internetowej w powyższym celu, będą mogły zapoznać się z informacjami osobiście, w siedzibie Szkoły, przy ul. Podwale 68/69Harmonogram jest ostateczny - nie ma możliwości zmiany wyznaczonych terminów egzaminów.

Termin egzaminów będzie przypadał w okresie określonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła poda informacje o terminach egzaminów wstępnych na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia. 

Obowiązkowe pisemne egzaminy z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej dla kandydatów do klasy pierwszej odbędą się 13.06.2020 r. (sobota). W przypadku dużej ilość kandydatów w celu dostosowania do wymogów związanych z przestrzeganiem nakazów sanitarnych mogą odbyć się 13.06 oraz 15.06. Egzaminy do klas wyższych niż pierwsza odbędą się 16-18.06.2020, dla tych kandydatów, których nie obowiązuje egzamin ósmoklasisty. Egzaminy z instrumentów odbędą się w dniach 19-20.06.2020 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych na rok szkolny 2020/2021 wywieszona zostanie 5 dni po zakończeniu egzaminów w siedzibie szkoły.