Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych
i radosnych świąt Wielkiej Nocy oraz wzajemnego wsparcia
i życzliwości w tym niezwykłym dla nas wszystkich czasie

Jerzy Adamowski

Wydarzenia

Biblioteka

w dniu 03.03.2021 jest nieczynna.

Z głębokim żalem zawiadamiamy

o śmierci Pani Ewy Kofin, wieloletniego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu.

Centrum Edukacji Artystycznej - warsztaty online

Cykl warsztatów online, o wspierającym i rozwojowym charakterze, które odbywać się będą w czasie ferii zimowych. Chętni uczniowie mogą samodzielnie, do 30 grudnia 2020 r., zgłosić się na wybrany przez siebie warsztat.

Godziny pracy szkoły w okresie 24.12.2020-16.01.2021

W czasie przerwy świątecznej i ferii zimowych szkoła będzie czynna:

I semestr - wystawianie ocen

W zakładce aktualności znajdują się informacje dot. zasad zaliczenia semestru z poszczególnych przedmiotów. Dla uczniów realizujących indywidualny tok nauczania terminy konsultacji z nauczycielami znajdują się w dziale ogłoszeń dla uczniów.

Komisja Zdrowotna

Przypominamy i informujemy, że do 4 grudnia 2020 r. nauczyciele i nauczyciele-emeryci mogą składać "Wnioski o pomoc zdrowotną" wraz z wymaganą dokumentacją (w tym zaświadczenie lekarskie ).