Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych
i radosnych świąt Wielkiej Nocy oraz wzajemnego wsparcia
i życzliwości w tym niezwykłym dla nas wszystkich czasie

Jerzy Adamowski

Wydarzenia

Walne zebranie Rodziców

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 (akt. 31.08)

W zakładce aktualności dostępne są nowe informacje dot. roku szkolnego 2020/2021

Osoby przyjęte do szkoły - zaświadczenie lekarskie

Przypominamy, że najpóźniej do dnia 25 września 2020 r. należy dostarczyć do szkoły zaświadczanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole. Niezłożenie w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Ogłoszenie dla dyplomantów

Uczniowie klasy dyplomowej proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły dwóch zdjęć do dyplomu o wymiarach 37x52.

Godziny przyjmowania interesantów w czasie wakacji

W okresie wakacji sekretariat szkoły przyjmuje interesantów w godzinach 10-14. Z powodu utrzymującego się stanu epidemicznego prosimy, by kontaktowali się Państwo ze szkołą drogą elektroniczną bądź telefonicznie. W dniach 3-14.08.2020 r. sekretariat szkoły jest nieczynny.

Podziękowania

26 czerwca 2020 r.