Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych
i radosnych świąt Wielkiej Nocy oraz wzajemnego wsparcia
i życzliwości w tym niezwykłym dla nas wszystkich czasie

Jerzy Adamowski

Wydarzenia

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 (akt. 29 maja)

W roku szkolnym 2019/2020 egzaminy wstępne odbędą się w dniach 27.06-04.07.2020 r.

Uwaga dyplomanci (akt 21 maja)

W dniach 25-29 maja 2020 r. szkoła będzie otwarta dla uczniów klas dyplomowych w g. 11:00-17:00. Uczniowie mogą przyjść tylko i wyłącznie na wyznaczoną i ustaloną z nauczycielem godzinę konsultacji. W terminie do 29 maja należy zgłosić w sekretariacie informację o alergii lub innym schorzeniu, którego objawami mogą katar, kaszel lub łzawienie.

Uwaga uczniowie! (akt. 21 maja)

Od 25 maja do szkoły mogą przychodzić uczniowie z klas dyplomowych, a od 1 czerwca z pozostałych klas. W obydwu przypadkach tylko i wyłącznie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wnioski o rozłożenie roku lub zmianę specjalności

Uwaga uczniowie. Przypominamy, że zbliżają się terminy składania wniosków o rozłożenie roku na dwa lata oraz zmianę specjalności lub realizację dodatkowej w roku szkolnym 2020/2021.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty

Zmiany w terminarzu

Informujemy, że wszystkie zaplanowane przesłuchania, egzaminy i koncerty co najmniej do 24 maja zostają odwołane. Nowe terminy zostaną podane po wznowieniu zajęć w budynku szkoły.