W związku z trwającym obecnie remontem siedziby szkoły sekretariat znajduje się w budynku ZSZ nr 5 przy ulicy Dawida 7, pokój nr 6, telefon: 71 346 02 10. Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania szkoły podczas trwających prac remontowych oraz związanych z organizacją nowego roku szkolnego znajdują się w dziale Aktualności. Terminy koncertów, popisów, przesłuchań, egzaminów, spotkań, zebrań, dni wolnych oraz wszystkich wydarzeń szkolnych znajdują się w Terminarzu.

UWAGA! Podczas egzaminów maturalnych wejście na teren szkoły ZSTiE, ZSL i ZSZ 5 będzie odbywać się jedynie po okazaniu dokumentu w portierni.

Wydarzenia

Tymczasowa lokalizacja szkoły

Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania szkoły podczas trwających prac remontowych znajdują się w dziale Aktualności

2019-06-21

Zmiana dostępności sal ZSZ 5 w soboty i niedziele

W wybrane dni dostęp do sal w ZSZ 5 będzie możliwy także w niedzielę. Soboty w godz. 8:00-18:00, niedziele w godz. 8:00-16:00. Harmonogram:

2019-06-21

UWAGA DYPLOMANCI

Do dnia 31 maja 2019 r. proszę dostarczyć następujące dokumenty:

2019-05-31

Zmiana dostępności sal w czasie trwania matur

W związku z egzaminami maturalnymi w ZSL, ZSZ5 oraz ZSTiE zajęcia w PSM II stopnia w dniach 6.05 – 20.05.2019 odbywać się będą z następującymi zmianami:

2019-05-20

Koncert rekrutacyjny

ZSL, s. 53 AULA

2019-05-15; godz. 17:30

Muzyka i Ruch - Koncert Wydziału Rytmiki

Aula Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

2019-05-15; godz. 14:15