Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

Sekcja instrumentów smyczkowych, gitary i harfy
W Sekcji wydzielone są następujące kierunki instrumentalne:

skrzypce
altówka
wiolonczela
kontrabas
gitara
harfa

Wymienione instrumenty, poza gitarą, należą do rodziny instrumentów smyczkowych, które stanowią największą grupę w orkiestrach symfonicznych, kameralnych i barokowych. Coraz częściej są także spotykane w zespołach rozrywkowych.

Głównym zadaniem pedagogów jest kształcenie młodzieży zgodnie z obowiązującym programem nauczania, który nadaje kierunek rozwiązaniom metodycznym związanym z całym procesem edukacyjnym (wychowaniem moralnym, estetycznym, psychomotorycznym). Rolą pedagogów jest pobudzanie aktywnego i twórczego działania uczniów.

Nauczyciele tworzący Sekcję to wysokiej klasy specjaliści czynnie działający jako instrumentaliści w różnych instytucjach kultury  (filharmonia, opera, orkiestry kameralne). Wśród pedagogów są też pracownicy naukowi wrocławskiej Akademii Muzycznej. Dzięki tak dobranej kadrze uczniowie odnoszą sukcesy na konkursach krajowych i międzynarodowych o prestiżowym znaczeniu oraz często kontynuują naukę na wyższych uczelniach muzycznych.

Poza indywidualnymi lekcjami gry na instrumencie w Sekcji istnieją też zajęcia grupowe, do których należą zespoły kameralne i szkolna orkiestra symfoniczna. Realizowane są także projekty pozwalające młodzieży na realizację ambicji artystycznych i ukazanie pełni umiejętności wykonawczych. Uzupełnieniem obowiązkowych zajęć dydaktycznych są warsztaty, kursy i lekcje pokazowe z wybitnymi pedagogami.

skrzypce       

skrzypce barokowe       

  • Joanna Walczak   

altówka       

wiolonczela       

gitara       

harfa       

  • Magdalena Czopka    

kontrabas