Sekcja instrumentów dętych i perkusji

Sekcja instrumentów dętych i perkusji

W skład sekcji wchodzą następujące specjalności: instrumenty dęte drewniane:
- flet poprzeczny, obój, fagot, klarnet, oraz saksofon
- instrumenty dęte blaszane: trąbka, waltornia, puzon, tuba
- instrumenty perkusyjne

Naukę we wszystkich specjalnościach można rozpocząć bez przygotowania, czyli każdy, kto pragnie uczyć się gry na jakimkolwiek z wyżej wymienionych instrumentów, nie musi mieć ukończonej szkoły muzycznej I st.

Nauka obejmuje przedmioty praktyczne (instrument i pracę z akompaniatorem) oraz przedmioty teoretyczne (informacja na stronie sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych).

Nauka gry na instrumencie jest przedmiotem głównym i odbywa się dwa razy w tygodniu po 45 min. Są to zajęcia indywidualne, podobnie jak praca z akompaniatorem. Nauka gry na wybranym instrumencie trwa przez cały cykl nauki (6 lat).

Działalność sekcji polega  m.in. na organizowaniu koncertów klasowych i sekcyjnych, które dają uczniom sekcji możliwość wystąpienia przed publicznością.

Większość wyżej wymienionych instrumentów jest instrumentami orkiestrowymi, dlatego też w ramach sekcji działają: orkiestra symfoniczna, dęta oraz zespoły kameralne. Orkiestry biorą udział w koncertach we Wrocławiu i w międzynarodowych projektach (Comenius) oraz na festiwalach.
      
Szkoła organizuje liczne konkursy, np. Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych czy Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych.

Uczeń ma możliwość wybrania przedmiotu dodatkowego, którym może być drugi instrument.
   
Kierownikiem Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji jest p. Krystyna Wojciechowska.
 

flet       

  • Krzysztof Domański
  • Anna Szlichta

flet podłużny     

  • dr Tomasz Dobrzański    

flet traverso       

  • Małgorzata Klisowska-Pachołek    

klarnet       

obój       

  • Ewelina Słuszniak 

saksofon       

fagot       

trąbka       

waltornia       

puzon       

tuba       

perkusja