Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Anna Waluśkiewicz - przewodnicząca
Monika Pieniążek - zastępca
Mariola Rumlova - skarbnik

samorzad@psmpodwale.pl