Rytmika

Powiązanie ruchu ludzkiego ciała w przestrzeni z ruchem dźwięków w czasie to rytmika, czyli powstała w początkach XX w. metoda wychowania muzycznego stworzona przez szwajcarskiego muzyka i pedagoga Emila Jaques-Dalcroze’a, który powiedział:

„Ważne jest, aby odczuwać muzykę, przyjmować ją wewnętrznie,
łączyć się z nią duszą i ciałem,
słuchając jej nie tylko uszami, lecz całą swoją istotą”.


Sekcja Rytmiki PSM II st. we Wrocławiu jest jedynym tego typu w regionie dolnośląskim. Jest kierunkiem kształcenia, który najbardziej wszechstronnie rozwija i kształci uczniów. Oprócz przedmiotów ogólnomuzycznych uczniowie poznają historię rytmiki i działalność jej czołowych przedstawicieli, uzyskując teoretyczną i praktyczną znajomość metod m.in. Emila Jaques-Dalcroze`a i Carla Orffa oraz uczestniczą w zajęciach techniki ruchu i tańca, metodyki nauczania rytmiki, pedagogiki, psychologii i emisji głosu. Przedmiotem głównym w sekcji jest rytmika.

Zdobyte i wypracowane umiejętności uczniowie prezentują na koncertach i pokazach, podczas których przedstawiają zespołowe lub solowe interpretacje przestrzenno-ruchowe (choreografie) utworów muzycznych różnych epok i stylów, a także wykonują własne kompozycje przygotowywane na lekcjach improwizacji fortepianowej. Uczniowie Sekcji Rytmiki wielokrotnie reprezentowali szkołę podczas  koncertów odbywających się w różnych typach placówek oświatowych i kulturalnych, zarówno we Wrocławiu, jak i w regionie dolnośląskim oraz na ogólnopolskich przeglądach zespołów rytmiki.
 
Absolwent Sekcji Rytmiki otrzymuje tytuł zawodowy muzyka w specjalności rytmika. Uczniowie kończący edukację w tej sekcji są przygotowani do podjęcia studiów wyższych na takich kierunkach jak: rytmika, dyrygentura, teoria muzyki, kompozycja, muzykoterapia, jazz, edukacja muzyczna, wokalistyka oraz muzykologia.
 

Sekcja Rytmiki
Kierownik Sekcji Rytmiki: Anna Mendyk

Rytmika, Metodyka Nauczania Rytmiki, Technika Ruchu    

Emisja głosu       

  • dr hab. Olga Ksenicz    

Improwizacja fortepianowa      

  • Łukasz Bzowski   
  • Beata Zalewska   

Psychologia, Logorytmika

  • dr Amelia Golema