Rada rodziców

Rada Rodziców:

Przewodniczący Rady Rodziców: Krzysztof Facon
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Wojciech Tórz
Skarbnik: Joanna Król
Sekretarz: Justyna Lewicka
Członkowie: Agnieszka Chłódek , Anna Wałowska, Lidia Morka, Lidia Netzel, Izabela Hayduk-Hawrylak

Spotkania Rady Rodziców odbywają się w każdą pierwszy roboczy czwartek miesiąca o godz. 18:00 na terenie szkoły (Zespół Szkół Logistycznych, ul. Dawida 9).


Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 60zł.
Rada Rodziców prosi o dokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego:
Bank PEKAO SA
36 1240 1994 1111 0000 2497 7759
Tytuł wpłaty: Składka na Radę Rodziców - Imię i nazwisko ucznia
Kwota: 60zł


Dla uczniów, którzy opłacą składkę, Rada Rodziców przygotowała niespodziankę :) 
 

rada.rodzicow@psmpodwale.pl

Dokumenty:
Sprawozdanie z działalności
Raport finansowy
Regulamin Rady Rodziców
Program wychowawczy