Przełożone zajęcia

Krystyna Wojciechowska
Zajęcia są przełożone z dnia 17.06 na 18.06.2019

Anna Szlichta
Zajęcia są przełożone z dni:
  • 18.06 na 07.06.2019
  • 17.06 na 11.06.2019
  • 10.06 na 13.06.2019