Plany zajęć

Wykaz realizowanych przedmiotów w poszczególnych klasach:
Plan zajęć ogólnomuzycznych 2018/2019Przydziały imienne oraz nowe składy grup znajdują w dziale:
OGŁOSZENIA DLA UCZNIÓW