Organizacja pracy ON-LINE

Formy kontaktu z nauczycielami (aktualizacja 25 marca)

Jak założyć konto na Discordzie (aktualizacja 25 marca)  
 

W okresie od 25 marca 2020 r do 10 kwietnia 2020 r zajęcia w PSM II st. 
im. R. Bukowskiego we Wrocławiu odbywać się będą w następujący sposób:

 

 • Zajęcia indywidualne:

  • W minionym tygodniu nauczyciele ustalili i przetestowali z uczniami różnego rodzaju platformy i komunikatory do komunikacji on-line. Najbliższe zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem sprawdzonych wcześniej sposobów. Jednocześnie cały czas poszukujemy nowych rozwiązań, które mogłyby usprawnić i poprawić jakość komunikacji.

  • Nauczyciele w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. odbywać będą zajęcia albo zgodnie z dotychczasowym planem zajęć, albo w oparciu o nowy ustalony z uczniami i rodzicami harmonogram.

  • Uczniowie są zobowiązani do systematycznego kontaktowania się z nauczycielami zgodnie z ustalonymi harmonogramami. W przypadku problemów, proszę kontaktować się z sekretariatem poprzez e-mail. • Zajęcia zbiorowe:

  • zespoły kameralne, zespoły wokalne, orkiestry, chór:

   • W najbliższym czasie praca opierać się będzie na samodzielnym opanowywaniu swoich partii i indywidualnych konsultacjach członków zespołów z nauczycielami prowadzącymi.


  • kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, literatura muzyczna, czytanie nut głosem głosem, historia muzyki, harmonia, formy muzyczne:

   • Zostały stworzone serwery na platformie Discord dla każdego nauczyciela wyżej wymienionych przedmiotów. Nauczyciel prowadzący prześle do każdego swojego ucznia link do utworzonego kanału danej klasy/grupy na serwerze.

   • Uczniowie są zobowiązani do łączenia się ze swoją grupą zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. W przypadku trudności (technicznych lub innych) dodatkowe formy kontaktu będą uzgadniane bezpośrednio z nauczycielem z wykorzystaniem dostępnych metod komunikacji (e-mail, Whats’App, FaceTime, sms telefon i inne).