Organizacja pracy szkoły od 19.10.2020

Od 19.10.2020 zgodnie z decyzją KPRM zostaje wprowadzony w szkole hybrydowy model nauczania.

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym (praktyczne):
  • zajęcia indywidualne - przedmiot główny, fortepian, fortepian dla wokalistów, fortepian obowiązkowy, zajęcia z akompaniatorem, praca z akompaniatorem, improwizacja fortepianowa i organowa, chór i orkiestra z podziałem na mniejsze grupy, rytmika z podziałem na mniejsze grupy, zespól rytmiki w mniejszych grupach, logorytmika, technika ruchu w mniejszych grupach, metodyka nauczania rytmiki, zespoły wokalne i kameralne

Zajęcia prowadzone zdalnie (grupowe):
  • zajęcia ogólnomuzyczne , dykcja i recytacja, psychologia, podstawy gry aktorskiej, emisja głosu

W celu ograniczenia ilości osób przebywających w szkole w tym samym czasie wprowadzamy rotacyjny sposób prowadzenia zajęć z przedmiotów ogólnomuzycznych w formie zdalnej. Ustalone do tej pory w harmonogramie dni i godziny zajęć pozostają bez zmian. Zajęcia będą prowadzone na platformie DISCORD, zaproszenia do poszczególnych grup zostaną wysłane przez nauczycieli. Szczegóły dotyczące logowania zostaną podane na stronie.

Harmonogram realizacji przedmiotów teoretycznych:
  • 19-24.10.2020 - 3 i 4 klasa - zajęcia zdalne ze wszystkich przedmiotów teoretycznych dla wszystkich specjalności i specjalizacji, pozostałe klasy zajęcia stacjonarne w szkole
  • 26-31.10.2020 - 2 i 6 klasa - zajęcia zdalne ze wszystkich przedmiotów teoretycznych dla wszystkich specjalności i specjalizacji, pozostałe klasy zajęcia stacjonarne w szkole
  • 02-07.11.2020 - 1 i 5 klasa - zajęcia zdalne ze wszystkich przedmiotów teoretycznych dla wszystkich specjalności i specjalizacji, pozostałe klasy zajęcia stacjonarne w szkole.

W przypadku wprowadzenia we Wrocławiu strefy czerwonej całość kształcenia przejdzie na formę zdalną.