Ogłoszenia dla uczniów

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauczania

Ogłoszenia dla dyplomantów

Komunikat dot. przełożonego egzaminu klasyfikacyjnego

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów nieklasyfikowanych w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018

Termin egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia

Zajęcia dydaktyczne w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) są odwołane od godz. 18:00.


Zajęcia z niżej wymienionymi pedagogami są zawieszone w podanych dniach i godzinach. W tym czasie odbywać się będą egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów:

poniedziałek 18.06.2018 r.
Magdalena Steliga-Kozioł, Danuta Dziubek, Anna Maria Mbayo

środa 20.06.2018 r.
Danuta Dziubek, Julita Fryza, Karolina Gołębiowska