Uwaga uczniowie! (akt. 21 maja)

2020-05-21

Uwaga uczniowie! (akt. 21 maja) Od 25 maja do szkoły mogą przychodzić uczniowie z klas dyplomowych, a od 1 czerwca z pozostałych klas. W obydwu przypadkach tylko i wyłącznie zgodnie z ustalonym harmonogramem.Harmonogram konsultacji dla klas dyplomowych znajduje się już w dziale ogłoszeń dla uczniów, dla pozostałych klas zostanie umieszczony w kolejnym tygodniu. Konsultacje dla uczniów klas 1-5 mają  charakter dobrowolny, przeznaczone są dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki i mogą również umożliwić uczniom poprawę ocen.

Harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauczania z przedmiotów ogólnomuzycznych jest dostępny w dziale ogłoszeń dla uczniów (zabezpieczone hasłem)

Procedura przebywania uczniów w budynku PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu
Data utworzenia: 2020-05-21